Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Spletni dogodek IJS in Arctur

Arctur in Institut “Jožef Stefan” predstavila učinkovito digitaliziranje proizvodnih procesov s pomočjo visokozmogljivega računalništva in AI

GZS Regionalna zbornica Postojna je 6. junija 2024 v soorganizaciji z Institutom »Jožef Štefan« ter podjetjem Arctur izvedla spletno predstavitev “Kako učinkovito digitalizirati proizvodne procese s pomočjo visokozmogljivega računalništva in AI“, ki je bila namenjena predvsem proizvodnim podjetjem z namenom spodbuditi podjetja k uporabi tehnologij in jim predati informacije o možnostih, ki jih podjetja lahko izkoristijo s pomočjo sofinanciranih projektov in javnih razpisov za dvig digitalizacije.

Predavatelja Tomaž Justin, strokovnjak za inovacijsko in projektno podporo ter prenos novih tehnologij, invencij in inovacij z Instituta “Jožef Stefan” ter Tina Črnigoj Marc, vodja razvojno-raziskovalnih projektov s področja visokozmogljivega računalništva iz podjetja Arctur, sta predstavila prednosti, ki jih prinašajo napredne tehnologije v proizvodna podjetja za izboljšanje proizvodnih procesov ter posledično doseganje višje konkurenčnosti.

Tekom predstavitve so se udeleženci dogodka s pomočjo konkretnih primerov seznanili, kako se lahko z generativno inteligenco, kot je Chat GTP, poveča produktivnost v podjetju, kakšne prednosti prinaša podjetjem uporaba superračunalništva in umetne inteligence, kako je mogoče uporabiti moč superračunalnikov za optimizacijo procesov in razvoj produktov ter kako zagotoviti 100-odstotno končno kontrolo kakovosti in napovedno vzdrževanje. Predstavljene so bile tudi možne aplikacije industrijske avtomatizacije in robotike, vključno z inteligentnim vodenjem, robotskim učenjem, humanoidno in kognitivno robotiko, eksoskelete in industrijsko robotiko.

Dodatno so bile v sklopu dogodka predstavljene tudi možnosti podpore za dvig digitalizacije s pomočjo evropskih razvojno-raziskovalnih projektov EDIH DIGI-SI in EUROCC 2 (NCC SLING), kjer kot partnerja sodelujeta tako podjetje Arctur kot Institut »Jožef Štefan«.

Pod okriljem DIGI-SI je podjetjem in javnim organizacijam na voljo nabor več kot 70 storitev, ki so jim na voljo brezplačno ali po subvencionirani ceni. Uporabnikom je na voljo testiranje naprednih digitalnih tehnologij, z namenom, da se z njimi seznanijo (AI, visokozmogljivo računalništvo, kibernetska varnost, tehnologija veriženja blokov, masovni podatki, internet stvari, virtualna in obogatena resničnost ter robotika), vključno s svetovanjem in podporo pri testiranju, izobraževanja za dostop do tehničnega strokovnega znanja ter razvoj digitalnih veščin. Več informacij pridobite na spletni strani digi-si.eu.

EUROCC 2 – Nacionalni kompetenčni center SLING pa kot skupnost strokovnjakov s področja visokozmogljivega računalništva in umetne inteligence podpira podjetja, javno upravo in raziskovalce z dostopom do superračunalniške infrastukture, (personaliziranimi) treningi, konzultacijami ter razvojem konceptov.  Več informacij lahko pridobite na spletni strani sling.si.

Spletni dogodek IJS in Arctur
Spletni dogodek IJS in Arctur
Dostopnost