Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Anketa o uporabi odprtih podatkov

Izpolnite SUPOP anketo in sodelujte v raziskavi o uporabi odprtih podatkov

Kako dobro podjetja poznajo odprte podatke? Koliko jih uporabljajo? Kakšen potencial imajo odprti podatki?
Odprti podatki so prosto dostopni podatki, objavljeni na spletu v skladu z odprtimi standardi. Večinoma so to podatki javnega sektorja. Odprte podatke lahko uporabi ali deli kdorkoli brez omejitev tako za nekomercialne kot komercialne namene.

 V Republiki Sloveniji so objavljeni na Open Data Hub Slovenia (OPSI), ki zajema približno 6000 podatkovnih zbirk, kot na primer:
•Poslovni register Slovenije (vir: Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, AJPES)
•Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, letno (vir: Statistični urad Republike Slovenije – SURS)
•Vodovarstvena območja (vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor)
•Cene električne energije (EUR/kWh) (Slovenija, četrtletno) itd.

Vljudno valjeni, da izpolnite kratko anketo, ki vam ne bo vzela več kot 5 minut:


Rezultati ankete bodo v pomoč pri razvoju spodbud in pomoči podjetjem za uporabo odprtih podatkov!

Anketa o uporabi odprtih podatkov
Dostopnost