Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
project EPICURE

Projekt “EPICURE” za izboljšanje podpornih storitev za HPC

Skupno podjetje EuroHPC je začelo izvajati nov projekt raziskav in inovacij (R&I) “EPICURE”, s poudarkom na izboljšanju podpornih storitev za uporabnike visokozmogljivega računalništva (HPC). Projekt, ki se je uradno začel 1. februarja 2024, izhaja iz razpisa DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-APPSUPPORT-01 in si prizadeva za vzpostavitev in upravljanje vseevropske podporne storitve, namenjene aplikacijam HPC.

Trenutno so gostiteljske ustanove superračunalnikov skupnega podjetja EuroHPC odgovorne za zagotavljanje podpornih storitev nagrajenim projektom. Te storitve obsegajo predvsem osnovno podporo za operativna vprašanja in težave. V okviru projekta “EPICURE” bodo ustanovljene skupine za podporo aplikacijam (Application Support Teams – AST) v sedanjih in prihodnjih gostiteljskih enotah EuroHPC. Naloge teh skupin bodo vključevale prenos aplikacij, optimizacijo in izboljšanje skalabilnosti, projekt pa bo organiziral tudi specializirana usposabljanja, dogodke in delavnice na pomembnih evropskih HPC dogodkih. Cilj je razširiti te storitve na projekte, ki so preko strokovnega pregleda pridobili dostop do superračunalnikov EuroHPC.

Poleg tega bo “EPICURE” razvil evropski portal za podporo aplikacijam HPC, ki bo deloval kot osrednja točka za uporabnike, nudil informacije o sistemih EuroHPC, njihovi arhitekturi, mehanizmih dostopa in vrstah podpornih storitev. Projekt “EPICURE”, ki bo trajal 48 mesecev, ima proračun 10 milijonov EUR, od tega bo Skupno podjetje EuroHPC prispevalo 5 milijonov EUR (50%).

Več informacij: https://eurohpc-ju.europa.eu/research-innovation/our-projects/epicure_en

Dostopnost