Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Odprt razpis »EuroHPC JU Call for Proposals for Regular Access Mode«

Razpis je namenjen za raziskovalna področja, odprte industrijske aplikacije za raziskave in razvoj ter aplikacije v javnem sektorju, ki zahtevajo obsežne vire ali pogostejši dostop do obsežnih računalniških in pomnilniških virov. Dostop bo omogočen eno leto do virov, večinoma na petaravni EuroHPC JU.

Potegujete se lahko za tri vrste dostopov: znanstveni dostop, industrijski dostop in dostop za javno upravo.

Rok za prijavo: 3. november 2023, 10:00 (CEST)

Več informacij: https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-regular-access-mode-0_en

Sorodni razpisi: EuroHPC JU Call for Proposals for Development Access, EuroHPC JU Call for Proposals for Extreme Scale Access Mode

Sistemi EuroHPC
Superračunalniški sistemi, ki bodo na voljo v okviru razpisa »EuroHPC JU Call for Proposals for Regular Access Mode«:

Dostopnost