Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Na poletni šoli strojništva predstavili možnosti, ki jih omogoča HPC

Člani laboratorija LECAD so tudi letos sorganizirali poletno šolo strojništva. Fakulteta za strojništvo UL se namreč zaveda pomena znanja superračunalništva in s poletno delavnico visoko-zmogljivega računalništva bodočim študentom naravoslovnih ved predstavlja možnosti, ki jih omogoča HPC. Dijaki in osnovnošolci so se pod vodstvom mentorjev seznanili z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktičnimi vajami na superračunalniku HPCFS in z izgradnjo malega sestava na osnovi Raspberry Pi4.

Znanje programiranja in uporaba programov za simulacijo je za sodobnega inženirja orodje, s katerim lahko preverja in načrtuje izdelke. Kar je bilo včasih možno narediti le s preizkušanjem, je sedaj možno s narediti pravimi simulacijami. Iskanje prave rešitve je najbolje izvesti z uporabo HPC-ja in ustreznimi orodji, s katerim je proces hiter in učinkovit.

Dostopnost