Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
HPC za podjetja

Objavljena nova različica spletnega orodja HPC4SME AAT

Nadgrajeno avtomatizirano orodje za samoocenjevanje imenovano HPC4SME AAT smo razvili v okviru Nacionalnega kompetenčnega centra SLING (NCC SLING) ter v sodelovanju s 15 nacionalnimi kompetenčnimi centri (NCC-ji). Uradno je bilo objavljeno 20. 9. 2023 in predstavlja ključni korak v okviru aktivnosti projekta “Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC – faza 2« (EuroCC 2).

Projekt EuroCC 2 temelji na predpostavki, da kompetence tvorijo samo jedro uspešne implementacije strategije evropskega visokozmogljivega računalništva (EuroHPC). Spodbuja nadaljnje aktivnosti za dvig kompetenc znotraj že vzpostavljenih nacionalnih kompetenčnih centrov, katerih strokovnjaki iz več kot 30 evropskih držav sodelujejo z znanstveniki, raziskovalci, javnimi upravami in industrijo.

Podpora industriji: HPC4SME

Arctur, partner NCC SLING in vodja naloge za spodbujanje visokozmogljivega računalništva v industriji, izboljšuje in nadgrajuje orodje HPC4SME, ki je namenjeno samoocenjevanju podjetij za namen pripravljenosti na visokozmogljivo računalništvo in podpira individualizirano sledenje napredka velikih skupin anketirancev.

Ravno tu je HPC4SME AAT dobil osrednje mesto: HPC4SME AAT se uporablja za oceno potenciala in pripravljenosti malih in srednje velikih podjetij (MSP-jev) v Evropi za sprejetje visokozmogljivega računalništva in računalništva v oblaku. Orodje HPC4SME s pomočjo naprednega vprašalnika ponuja podjetjem priložnost, da ugotovijo, ALI je uporaba superarčunalniških storitev za podjetje smiselna in KAKO lahko pripomore k njihovi dejavnosti. Po izpolnjenem vprašalniku podjetje prejme poročilo z dragocenimi priporočili o tem, kako lahko izkoristi uporabo visokozmogljivega računalništva. Poleg tega bi uporaba tega orodja lahko pomagala centrom za visokozmogljivo računalništvo in drugim zainteresiranim pri prepoznavanju malih in srednjih podjetij s potencialom in spodbudila sprejetje storitev visokozmogljivega računalništva v oblaku.

Z uporabo orodja HPC4SME lahko malo ali srednje podjetje:

1. Objektivno izmeri in spremlja trenutni status organizacije z uporabo podatkov.
2. Poveča zrelost vsakega respondenta s prilagojenimi avtomatiziranimi poročili.

V sodelovanju s 15. nacionalnimi kompetenčnimi centri

Tehnično nadgradnjo HPC4SME AAT je izvedlo podjetje Arctur, podprlo pa jo je 15 nacionalnih kompetenčnih centrov v sklopu delovne skupine, ki je bila pooblaščena za nadgradnjo orodja HPC4SME.

15 nacionalnih kompetenčnih centrov je učinkovito sodelovalo v delovni skupini z namenom izboljšati orodje in ga prevesti v nacionalne jezike posameznega centra, ter tako omogočiti, da je orodje dostopno širšemu občinstvu. Do danes so dejavno sodelovali nacionalni kompetenčni centri Belgija, Ciper, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Črna gora, Nizozemska, Severna Makedonija, Norveška, Portugalska, Srbija, Švedska, Romunija in Turčija. Nadgradnja je vključevala pregled vsebine, dodajanje novih relevantnih tem, osvežitev vizualne podobe, izpopolnjevanje modela odločanja, prevajanje vsebine (do danes je orodje na voljo v devetih jezikih) ter številne druge aktivnosti.

Nacionalni kompetenčni centri so bili povabljeni, da delijo novico o orodju. Za pravilno komuniciranje orodja je Arctur nacionalnim kompetenčnim centrom zagotovil dragocen dokument s priporočili o promoviranju orodja in strategijah za doseganje malih in srednjih podjetij.

Mala in srednje velika podjetja, vabimo vas, da enostavno ocenite sedanjo (in prihodnjo) pripravljenost vaše organizacije za uporabo storitev superračunalništva v oblaku tukaj: https://aat.hpc4sme.eu/.

Nova spletna stran za mala in srednje velika podjetja

Pod okriljem aktivnosti HPC4SME je začela delovati nova spletna stran, ki malim in srednje velikim podjetjem ponuja dragocene informacije na enem mestu. Podjetja lahko zdaj vstopijo v orodje HPC4SME, izvedo več o nacionalnih kompetenčnih centrih, poiščejo ustrezna usposabljanja, ustrezne informacije in povezave z EU HPC ekosistemom, se navdihnejo z zgodbami o uspehu in poiščejo ustrezne informacije o možnostih financiranja.

 Vljudno vabljeni, da obiščete spletno stran http://www.hpc4sme.eu

Dostopnost