Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Konferenca EuroHPC PL na Poljskem

Konferenca, ki je predstavila nacionalno superračunalniško infrastrukturo za EuroHPC – projekt EuroHPC PL, je potekala 7. in 8. decembra 2023 na Jagelonski univerzi v Krakovu. Udeležil se jo je tudi predstavnik nacionalnega kompetenčnega centra SLING, da bi spoznal dejavnosti uporabe HPC na Poljskem.

Dvodnevni program je vključeval predstavitve:

  • dosežkov v okviru posamezne naloge in dosežkov celotnega projekta,
  • strojne opreme (superračunalniki in pospeševalniki) in nematerialnih virov (postopki, programska oprema), ustvarjenih v projektu,
  • kvantnih virov,
  • možnosti uporabe zgrajene infrastrukture za znanost in gospodarstvo,
  • infrastrukture LUMI in LUMI-Q ter njune integracije z EuroHPC PL infrastrukturo,
  • tehnologij, ki so jih dobavitelji zagotovili v času projekta,
  • tehnologij in rešitev, uporabljenih v projektu.

Nekaj gradiva je na voljo na spletnem mestu: https://events.plgrid.pl/event/40/
Namig: V gradivu lahko najdete več informacij o ChatGPT Polish, umetni inteligenci, razviti posebej za poljski jezik.

V predkonferenčnem delu, 6. decembra 2023, je potekal tudi hibridni regionalni sestanek partnerjev projekta EuroCC 2 iz Srednje Evrope.

Dostopnost