Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Karolina 19th most powerful supercomputer in the EU and 70th globally

Dostopnost