Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Arnesov vseslovenski HackathON

Arnesov vseslovenski HackathON v polnem teku

Letos Arnes v so-organizaciji s  Slovenskim društvom Informatika (SDI), Portalom OPSISlovensko skupnostjo odprte znanostiNacionalnim kompetenčnim centrom za superračunalništvo NCC SLINGUL FRI ter Slovensko nacionalno komisijo UNESCO predstavlja prvi Arnesov vseslovenski HackathON.

Na HackathON-u skoraj 80 študentov iz vse Slovenije

Prvi Arnesov vseslovenski HackathON je po vsej Sloveniji vzbudil izjemno zanimanje, saj se je nanj prijavilo 22 ekip in skupno 79 študentk ter študentov z različnih univerz, tako javnih kot zasebnih. Prijavni rok, ki je tekel od 1. do 15. marca 2024, je privabil tudi opazno število udeležencev iz humanističnih in družboslovnih disciplin. S tem bogatim naborom udeležencev iz različnih študijskih smeri upamo na spodbudo interdisciplinarnega sodelovanja in iskanja inovativnih rešitev.

Tekmovanje se bo odvilo v dveh krogih

Od 25. do 27. marca 2024 udeležence HackathONa najprej čaka vrsta izobraževanj na temo superračunalništva, pod okriljem Nacionalnega kompetenčnega centra SLINGodprte znanosti ter komuniciranja znanosti. Pravi izziv se bo začel 4. aprila 2024, s prvim krogom, ki bo potekal na Fakulteti za računalništvo in informatiko (UL FRI). Ekipe bodo morale sestaviti idejno zasnovo rešitve izbranega izziva ter v njej opisati metodologijo, opisati nabor odprtih podatkov, ki jih bodo uporabili, zagovarjati rešitev iz družbenih vidikov ter napeljati navezavo na cilje trajnostnega razvoja UNESCO. Drugi krog tekmovanja bo bolj praktične narave in bo potekal med 14. in 15. majem 2024 v Portorožu v sklopu konference Dnevi slovenske informatike.

HackathON, ki združuje

Namen Arnesovega HackathONa je prav združevanje različnih disciplin, ne samo znotraj STEM področja, temveč v sodelovanju z družboslovnimi in humanističnimi področji, hkrati pa si želimo tudi povezovanja študentov iz različnih slovenskih univerz. Različnost in sodelovanje sta namreč tista elementa, ki zagotavljata, da bomo lahko z rešitvami, ki jih bodo študentje predlagali na HackathONu, še bolje povezovali znanje.

Dostopnost