Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

R

Delavnica: Uvod v R in OpenCL

Kratek opis: Na tem tečaju se bomo v prvem delu delavnice seznanili z osnovami programskega jezika R. Nato se bomo osredotočili predvsem na vidike hitrosti izvajanja programske kode pri obdelavi …

Dostopnost