Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

fortissimo plus

Odprti so razpisi za prijavo na programa financiranja FFplus Business Experiments in Innovation Studies za uporabnike HPC v industriji

Glavni cilj projekta FFplus je dvig ozaveščenosti o poslovnih koristih, ki jih tehnologija HPC in generativna umetna inteligenca prinašata industriji, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP) ter zagonskim podjetjem, s tem pa jih podpreti pri uresničevanju njihovih inovacijskih projektov s pomočjo mehanizmov financiranja v okviru odprtih razpisov.

Dostopnost