Projekt EuroCC

EuroCC – Nacionalni kompetenčni centri v okviru EuroHPC” je projekt, ki se izvaja v okviru programa Evropske unije Obzorje 2020, v katerem so vse sodelujoče države zadolžene za ustanovitev nacionalnih kompetenčnih centrov na področju visokozmogljivega računalništva (HPC) v svojih državah. Naloga nacionalnih kompetenčnih centrov je usklajevanje dejavnosti na nacionalni ravni na vseh področjih, ki so povezana s HPC, prav tako bodo služili kot glavna kontaktna točka za uporabnike s področja znanosti, industrije, za sedanje in bodoče HPC-strokovnjake in širšo javnost. Projekt EuroCC se sofinancira v višini 50 % prek programa Obzorje 2020 (Skupno podjetje EuroHPC) in 50 % prek lastne soudeležbe držav partneric.

Projekt, v katerem sodeluje 34 članic in pridruženih članic, koordinira HLRS – superračunalniški center iz Stuttgarta. Cilj projekta je dvig nivoja uporabe tehnologij HPC, HPDA in AI v sodelujočih državah. V ta namen se bodo vzpostavili nacionalni kompetenčni centri, ki bodo odgovorni za pregled in dokumentacijo osnovnih kompetenc na področjih HPC, HPDA in AI. Cilj je, da se omogoči uporabo HPC različnim ciljnim skupinam uporabnikov, od znanosti, industrije, javne uprave in širše družbe.

Slovenski nacionalni kompetenčni center v projektu EuroCC sodeluje kot konzorcij 10 partnerjev  SLING, ki ga vodi Akademska in raziskovalna mreža Slovenije. Ostali partnerji v projektu so Arctur d.o.o., Fakulteta za informacijske študije, Institut informacijskih znanosti, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Ministrstvo za javno upravo, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici.

Projekt traja od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2022.


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.