Izobraževanja

V okviru Nacionalnega kompetenčnega centra HPC bo omogočen dostop do superračunalnikov in strokovnega svetovanja, širši javnosti pa bo na voljo brezplačno izobraževanje na področjih superračunalništva, podatkovne analitike in umetne inteligence.

Namen izobraževalnega programa je zapolniti vrzeli v znanju s področja superračunalništva na različnih ravneh, vse od osnovnega HPC-opismenjevanja do tematik na strokovno zahtevnejših področjih.

Izobraževanja so namenjena ustanovam na različnih stopnjah šolskega sistema, podjetjem in posameznikom.

Aktivnosti so razdeljene na krajša eno ali večdnevna izobraževanja, namenjena prenosu znanj, ter na seminarje, namenjene deljenju aktualnih informacij s področja računalništva, strojništva, matematike, fizike in HPC-opismenjevanja.

Delavnice

Glede na raven zahtevnosti jih delimo v tri sklope:

  • Osnovna raven: izobraževanja so osredotočena na HPC-opismenjevanje in splošne HPC-orientirane tematike.
  • Napredna raven: izobraževanja so osredotočena na področje STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Mathematics). Tematike zahtevajo določeno poglobljeno znanje uporabnika in so namenjene začetni uporabi superračunalništva na različnih področjih.
  • Višja raven: izobraževanja so namenjena uporabnikom, ki imajo predhodno znanje na področju superračunalništva ter želijo poglobiti znanje in pridobiti strokovne kompetence.

Pregled planiranih in izvedenih delavnic.

Seminarji

Z izvedbo krajših izobraževanj želimo predstaviti in odpreti diskusijo o aktualnih vsebinah, ki zajemajo področje superračunalništva. Seminarske aktivnosti so časovno krajše: predstavi se strokovno področje oziroma aktualna tema, sledi odprta diskusija v obliki okrogle mize. Namen seminarjev je predvsem izmenjava mnenj, mreženje in gradnja skupnosti na področju superračunalništva v Sloveniji.

Pregled planiranih in izvedenih seminarjev.

Udeležba na vseh izobraževanjih v sklopu Nacionalnega kompetenčnega centra HPC je brezplačna. Na dogodke se je potrebno prijaviti.

Vsi tisti, ki bi želeli biti sproti obveščeni o aktivnostih Nacionalnega kompetenčnega centra HPC – tudi izobraževanjih, se lahko naročite na e-obvestila, ki jih pošiljamo enkrat mesečno.