Kompetenčni center HPC

V sklopu SLING deluje Nacionalni kompetenčni center HPC – EuroCC@SLING, katerega naloga je spodbujanje uporabe superračunalniških zmogljivosti za potrebe raziskav v znanosti in industriji, na akademskem področju ter pri zagotavljanju javnih storitev, predvsem prek dviga nivoja znanja uporabnikov in splošnega zavedanja, kakšne so prednosti uporabe tovrstne tehnologije.

V okviru EuroCC@SLING vsem zainteresiranim uporabnikom nudimo:

  • podporo pri uporabi tehnologije HPC in HDPA za različne nivoje znanja in področja uporabe,
  • možnost pridobivanja znanja na različnih izobraževalnih dogodkih in
  • pomoč pri uporabi tehnologije za srednja in mala podjetja.

Nudenje uporabniška podpore

Za obstoječe in bodoče uporabnike superračunalniških zmogljivosti smo vzpostavili večnivojski sistem uporabniške podpore, ki je dosegljiv na support@sling.si.

V delovanje EuroCC@SLING želimo vključiti čim več strokovnega znanja iz slovenskih raziskovalnih skupnosti ter na ta način zagotoviti visoko raven podpore na različnih raziskovalnih področjih ter enotno in primerljivo uporabniško izkušnjo na vseh prosto dostopnih sistemih nacionalne superračunalniške infrastrukture in nacionalnega sistema EuroHPC.

Prav tako slovenske univerze svojim uporabnikom nudijo dodatno podporo za izboljšanje uporabe in dostopa do virov EuroHPC/PRACE.

Organizacija treningov, seminarjev in konferenc

Pripravljamo različne treninge in druga izobraževanja, ki zajemajo tako osnove HPC-pismenosti, kot uporabo tehnologije na specifičnih področjih uporabe.

Prek SLING se zavzemamo, da se pridobivanje tovrstnih znanj vključi tudi v učne načrte slovenskih visokošolskih institucij.

Sodelovanje z industrijo

Srednjim in malim podjetjem pomagamo pri začetkih uporabe HPC in pri prijavah na razpise. S potencialnimi uporabniki, ki v uporabi HPC in HDPA prepoznajo pomembne koristi, želimo oblikovati dolgoročna partnerstva.


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.