Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Virtual Human Twins

Začetek evropske pobude za razvoj virtualnih človeških dvojčkov

Hkrati s slavnostnim odprtjem superračunalnika MareNostrum5 (MN5), ki sta ga priredila špansko predsedstvo Sveta Evropske unije in superračunalniški center v Barceloni (BSNC) 21. decembra 2023, je Evropska komisija objavila evropsko pobudo za razvoj virtualnih človeških dvojčkov (VHT).

Cilj pobude je pospešiti uporabo virtualnih človeških dvojčkov v zdravstvu in oskrbi. Zagotovila bo oprijemljive koristi za državljane in bolnike, hkrati pa bo podpirala in razvijala znanost in tehnologijo Evropske unije ter pripomogla k odpravi sedanje razdrobljenosti evropskega ekosistema.

Virtualni človeški dvojčki namreč služijo kot digitalni prikaz človeške fiziologije in patologije, s tem pa predstavljajo ogromen potencial za raziskave na področju medicine. Med drugim to pomeni, da se bo zdravstvena obravnava pacienta lahko osredotočala na specifično fiziologijo in se zdravljenje prilagodilo vsakemu pacientu posebej, namesto predpisovanja standardiziranih splošnih zdravljenj, ki včasih niso učinkovita. V kliničnih raziskavah bodo virtualni človeški dvojčki pripomogli k razvoju novih metod zdravljenja ter novih zdravil in medicinske opreme, z vsem tem pa se bodo vidno izboljšale zdravstvene storitve ter zvišala možnost za uspešno zdravljenje.

21. decembra 2023 je bil objavljen manifest za skupni razvoj virtualnih človeških dvojčkov in njihovo večjo uveljavitev po vsej Evropi. Podpisalo ga je več kot 76 vodilnih organizacij zainteresiranih strani iz celotnega ekosistema VHT.

Evropska komisija bo v prihodnjih mesecih objavila razpis za javno naročilo za najsodobnejšo digitalno platformo za vključevanje in potrjevanje naprednih virtualnih modelov človeških dvojčkov.

Več informacij: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/virtual-human-twins-launch-european-virtual-human-twins-initiative

Dostopnost