Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Predstavitev prof. Povha

NCC SLING se je predstavil na simpoziju SOR ’23

Med 20. in 22. 9. 2023 se je na Bledu odvijal 17. Mednarodni simpozij s področja operacijskih raziskav v Sloveniji – SOR ’23 (17th International Symposium on Operational Research in Slovenia) v organizaciji Slovenskega društva Informatika, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Namen simpozija je popularizacija operacijskih raziskav za reševanje kompleksnih problemov v matematiki, statistiki, ekonomiji, tehniki, izobraževanju in računalništvu v matematiki, statistiki, ekonomiji, tehniki, izobraževanju in računalništvu ipd. ter spodbujanje k nadaljnjim raziskavam.

V okviru konference je imel prof. dr. Janez Povh iz laboratorija LECAD Univerze v Ljubljani predavanje z naslovom »European Competence Centre for High Performance Computing«.

S predavanjem in promocijskimi materiali smo predstavili nacionalni kompetenčni center in Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING ter s tem dosegli skupino stotih mednarodnih strokovnjakov, potencialnih uporabnikov HPC.

Dostopnost