Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
PASC24

Konferenca “Platform for Advanced Scientific Computing” (PASC), 3.–5. junija v Zürichu: Prijave za sodelovanje so že odprte

Konferenca “Platform for Advanced Scientific Computing” (PASC), ki jo sofinancirata “Association for Computing Machinery” (ACM) in “Swiss National Supercomputing Centre” (CSCS), bo potekala od 3. do 5. junija 2024 na ETH Zürich, HCI Campus Hönggerberg, Švica.

Konferenca PASC se osredotoča na napredek na področju metod, orodij, algoritmov in aplikacij za reševanje izzivov na vseh področjih računalniške znanosti in inženirstva.

Letošnja tema konference: “Synthesizing Applications Through Learning and Computing”
Tema konference PASC24 poudarja naraščajoči pomen interdisciplinarnega sodelovanja pri premikanju znanstvenih meja ter prve uspehe in velike obete hibridnih učnih in računalniških metod pri reševanju nekdaj težko rešljivih problemov. Oblikovanje novih in kombiniranih paradigem računalništva, učenja, umetne inteligence in HPC je bistvenega pomena za reševanje velikih izzivov na stičišču več znanstvenih področij; pa naj gre za vpliv podnebnih sprememb na energetske vire in proizvodnjo hrane, gospodarske posledice pandemij ali razvoj novih materialov za izdelavo novih računalniških. Tema konference se osredotoča na velik izziv združevanja simulacij, ki izhajajo iz fizike, z novimi metodami strojnega učenja in umetne inteligence za reševanje interdisciplinarnih problemov v znanosti.

Namen konference PASC je pritegniti udeležence iz akademskih krogov, raziskovalnih laboratorijev in industrije k obravnavi pomembnih vprašanj na področju HPC in računalniške znanosti. PASC24 vabi raziskovalce iz različnih znanstvenih okolij z namenom, da bi spodbudil interdisciplinarno sodelovanje in izmenjavo strokovnega znanja.

Več informacij: https://pasc24.pasc-conference.org/about/conference/

Dostopnost