Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje
Razpis Digital Europe

Do 29. maja odprt poziv za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov programa Digitalna Evropa

Evropska komisija vabi podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa. Cilj programa, financiranega s strani Evropske unije, je spodbujanje uporabe digitalnih tehnologij med podjetji, državljani in javnimi upravami. Program, ki ima skupni proračun 7,5 milijarde evrov, namerava podpreti projekte na področjih superračunalništva, umetne inteligence, kibernetske varnosti, naprednih digitalnih spretnosti in široke uporabe digitalnih tehnologij, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Namenjen je pospešitvi gospodarskega okrevanja in digitalne preobrazbe v Evropi, s posebnim poudarkom na podpori malim in srednje velikim podjetjem. Program deluje v sinergiji z drugimi EU financiranimi programi in je del večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2024-03-12-poziv-k-predlozitvi-predlogov-za-sofinanciranje-v-okviru-programa-digitalna-evropa-tretji-sklop/

Dostopnost