Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Izobraževanja

V okviru Nacionalnega kompetenčnega centra HPC je omogočen dostop do superračunalnikov in strokovnega svetovanja, širši javnosti pa je na voljo brezplačno izobraževanje na področjih superračunalništva, podatkovne analitike in umetne inteligence.

Namen izobraževalnega programa je zapolniti vrzeli v znanju s področja superračunalništva na različnih ravneh, vse od osnovnega HPC-opismenjevanja do tematik na strokovno zahtevnejših področjih.

Izobraževanja so namenjena ustanovam na različnih stopnjah šolskega sistema, podjetjem in posameznikom.

Aktivnosti so razdeljene na krajša eno ali večdnevna izobraževanja, namenjena prenosu znanj, ter na seminarje, namenjene deljenju aktualnih informacij s področja računalništva, strojništva, matematike, fizike in HPC-opismenjevanja.

Dostopnost