Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Slovenija že dve leti bogatejša za dve evropski digitalni inovacijski stičišči (EDIH) ter DIH s certifikatom odličnosti

Digitalna preobrazba organizacij predstavlja nujen proces za doseganje konkurenčnosti tako gospodarskega, kot tudi javnega sektorja, ki tako prispevata k razvoju celotne družbe. Z namenom spodbujanja in pospeševanja tega procesa je Evropska komisija sprejela dva večletna delovna programa za program Digitalna Evropa (DIGITAL) za podporo digitalni preobrazbi in krepitev kibernetske varnosti.

V okviru javnega razpisa za Digitalna inovacijska stičišča (ang. European Digital Innovation Hubs, EDIH), ki ga je Evropska komisija objavila v letu 2021, sta bila izbrana dva slovenska kandidata, konzorcij DIGI-SI in SRC-EDIH, 4PDIH pa je pridobil certifikat odličnosti.

Dostopnost