Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Odkrivanje novih zdravil s superračunalnikom

Pri razvoju novih zdravilnih učinkovin raziskovalni laboratoriji uporabljajo robotizirano opremo za visokozmogljivo rešetanje (angl. high-throughput screening, HTS), ki omogoča avtomatizirano eksperimentalno in vitro biološko vrednotenje različnih spojin z zmogljivostjo več sto tisoč spojin. Gre za razmeroma drag in zapleten postopek, ki pa ga s hitrim razvojem računalniške znanosti dopolnjujejo in nadomeščajo računalniška orodja za molekulsko modeliranje. Podobno kot poskuse izvajamo in vivo ali in vitro, lahko govorimo tudi o poskusih in silico, kar dobesedno pomeni v siliciju, s tem pa v bistvu mislimo na računalniško simulacijo.

Dostopnost