Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

NCC Zgodbe o uspehu – Sodelovanje z industrijskimi (končnimi) uporabniki

Optimizacija trupa kontejnerske ladje za plovbo v mirnih vodah in v primeru dodatnega upora zaradi valovanja predstavlja kompleksen tehnični izziv. V mirnih vodah je poudarek na zmanjšanju upora za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva in hitrosti, kar pogosto pomeni optimizacijo trupa. V primeru valov pa je potrebno upoštevati še druge dejavnike, kot so gibanje, ki ga povzročajo valovi, odboj in lom valov. To zahteva interaktivni pristop z uporabo CFD simulacij in HPC sistemov, da se na ta način doseže uravnoteženo obliko trupa za večjo učinkovitost v mirnih vodah in geometrijske značilnosti, ki zmanjšujejo dodatni upor valov.

Dostopnost