Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Razpisi za dostop in rabo virov

Odprti nacionalni dostop SLING

Dostop in rabo superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu urejajo Pravila dostopa in rabe superračunalniških kapacitet v odprtem dostopu, ki jih je sprejel Svet SLING na redni seji 1.2.2023. Nanašajo na gruče tistih organizacij oziroma skrbnikov sistemov, vključenih v konzorcij SLING, ki želijo ponuditi del svojih kapacitet v splošno, odprto rabo na enoten in organiziran način vsem upravičenim uporabnikom v Sloveniji.

V okviru SLING je na osnovi teh pravil možno dobiti del superračunalniških kapacitet naslednjih gruč:

 • Vega – Institut informacijskih znanosti, IZUM Maribor
 • Arnes – Arnes, Ljubljana

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev kapacitete so lahko posamezni prijavitelji ali skupine. Kadar je kapaciteta dodeljena skupini, mora prijavitelj v prijavi določiti osebo, ki vodi raziskavo in je odgovorna za seznam udeležencev v raziskavi, ki uporabljajo dodeljene kapacitete. Tip in velikost dodeljenih kapacitet je odvisna od vloge in pomena projekta, tako da lahko vsi uporabniki ali skupine, ki so upravičeni do prijave, vložijo projektni predlog za katerega koli od predvidenih vrst projektov.

Podrobnosti o upravičenih uporabnikih in skupinah lahko najdete tukaj.

Vrste projektov in razpisi

Ob prijavi projekta mora prijavitelj izbrati enega od predvidenih vrst projektov, navedenih v nadaljevanju, ki najbolj ustreza namenu prijave. Projekti se razlikujejo po namenu, količini dodeljenih virov ter časovni omejitvi dodelitve virov.

 1. Veliki raziskovalni projekti (VRP)

  So veliki projekti, mišljeni kot produkcijska uporaba, pa tudi za razvoj programskih sistemov in algoritmov, prilagajanje obstoječe programske opreme ali testiranje metodologije specifičnih znanstvenih prototipov, kadar je za postopek ali zaradi količine podatkov treba uporabiti velike količine računskih virov ali podatkovnih shramb.

  Več o velikih raziskovalnih projektih si lahko preberete tukaj.

  Odprti razpisi:
  • Razpis za dodelitev virov SLING za velike raziskovalne projekte (Datum pričetka: 16.5.2024 – Datum zaključka: 1.11.2024)Prijava na razpis
  SistemiSkupni viri na voljo za vse projekte (vozliščne ure)Skupni viri na voljo za vse projekte (jedrne ure)
  HPC Vega – CPU1.000.000128.000.000
  HPC Vega – GPU80.00010.240.000

 2. Običajni raziskovalni projekti (ORP)

  Običajni raziskovalni projekti so projekti, mišljeni kot produkcijska uporaba superračunalniških kapacitet ali dodelitve podatkovnih shramb, kadar zahteve niso zelo velike.

  Več o običajnih raziskovalnih projektih si lahko preberete tukaj.

  Odprti razpisi:
  • Razpis za dodelitev virov SLING za običajne raziskovalne projekte (Datum pričetka: 16.5.2024 – Datum zaključka: 1.10.2024)Prijava na razpis
  SistemiSkupni viri na voljo za vse projekte (vozliščne ure)Skupni viri na voljo za vse projekte (jedrne ure)
  HPC Vega – CPU800.000102.400.000
  HPC Vega – GPU50.0006.400.000
  Arnes – CPU200.00025.600.000
  Arnes – GPU40.000/

 3. Razvojni projekti (RP)

  Razvojni projekti so namenjeni predvsem razvoju programske opreme in algoritmov. Razvojni projekt je lahko tudi raziskovalni projekt z omejenimi potrebami po virih, testni ali razvojni projekt ali projekt s specifičnimi cilji, na primer za naknadne obdelave podatkov in vizualizacijo.

  Več o razvojnih projektih si lahko preberete tukaj.

  Stalni razpis:
  • Razpis za dodelitev virov SLING za razvojne projekte – Prijava na razpis

   SistemiViri na voljo za posamezen projekt (vozliščne ure)Viri na voljo za posamezen projekt (jedrne ure)
   HPC Vega – CPU10.0001.280.000
   HPC Vega – GPU1.000128.000
   Arnes – CPU5.000640.000
   Arnes – GPU1.000/

 4. Testni projekti (TP)

  Testni projekti so namenjeni novim uporabnikom infrastrukture SLING, da se lahko naučijo uporabljati razpoložljive sisteme ter da lahko preizkusijo programsko opremo in algoritme, preden pripravijo večji projektni predlog. Primeren pa je tudi za obstoječe uporabnike, ki potrebujejo dodelitev za testiranje nove programske opreme ali aplikacij in želijo pripraviti ustrezne primerjalne analize ter analize učinkovitosti in skalabilnosti.

  Več o testnih projektih si lahko preberete tukaj.

  Stalni razpis:
  • Razpis za dodelitev virov SLING za testne projekte – Prijava na razpis

   SistemiViri na voljo za posamezen projekt (vozliščne ure)Viri na voljo za posamezen projekt (jedrne ure)
   HPC Vega – CPU10.0001.280.000
   HPC Vega – GPU1.000128.000
   Arnes – CPU5.000640.000
   Arnes – GPU400/

Dostopnost