Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje

Navodila za prijavo in poročanje za dostop in rabo virov

Prijava za odobritev odprtega dostopa in rabo virov

Na Portalu za prijavo SLING prijavitelj izpolni spletni obrazec v skladu s spodnjimi navodili.

V razdelek “Prijavitelj” prijavitelj vnese naslednje podatke:

 1. Ime in priimek, e-poštni naslov, s katerim bo vzpostavljena komunikacija s podporo SLING
 2. Organizacija, v kateri je upravičenec v delovnem razmerju ali pa ima status raziskovalca ali študenta naslednje tri mesece oz. za trajanje projekta
 3. Status, razmerje z organizacijo (npr. profesor, redna zaposlitev; študent, tretji letnik …)
 4. Uporabniško ime SLING (Fido Account), če ga že ima dodeljenega
 5. Overjenost za pridobitev certifikata SiGNET (Da ali Ne)

V razdelek “Projekt” prijavitelj vnese naslednje podatke:

 1. Ime projekta
 2. Kratki cilji in spletna stran projekta (če taka stran obstaja, drugače ni obvezno)
 3. Vir financiranja (npr. redna zaposlitev na fakulteti, projekt ARRS, če obstaja)
 4. Število povezanih sodelavcev na projektu. Če je možno napovedati zaposlene na povezanih projektih (deleži FTE), je to zelo zaželeno. Sicer je to zahtevano v končnem poročilu.
 5. Vsi podatki o projektnih sodelavcih, ki potrebujejo dostop. Izpolnjevati morajo pogoje za dostop oziroma biti upravičenci za dostop. Nabor podatkov je isti kot pri prijavitelju (ime, priimek, e-poštni naslov, organizacija, status, uporabniško ime SLING, overjenost).
 6. Raziskovalna metoda, algoritmi ter programska oprema, lahko se navedejo tudi dosedanje izkušnje z računanjem na gručah v Sloveniji in drugje.

V razdelek “Računski viri in infrastrukturne potrebe” prijavitelj opiše potrebe po računskih virih po navodilu, ki je objavljeno na spletni strani določitev računskih virov in infrastrukturne potrebe za prijavo za odprti dostop.

Oddaja poročil in podaljšanje projekta

Vsak uporabnik mora po preteku šestih mesecev od dodelitve dostopa v skladu z Navodili za prijavo za dostop in rabo virov oddati kratko vmesno poročilo s pomočjo spletnega obrazca na Portalu za prijavo SLING, če želi, da se mu dostop podaljša. Ob zaključku projekta mora vsak uporabnik preko spletnega obrazca oddati končno poročilo.

 • Vmesno poročilo naj bo kratko, namenjeno je potrditvi dejavnosti na projektu. Navede se ključne podatke, kot na primer trenutno stanje projekta, porabljene ure, zasedenost prostora, izrazi tudi težave ali zadovoljstvo z uporabo posamezne gruče. S tem se vsem sodelujočim na projektu brez nove prijave in čakanja na odobritev podaljša dostop za isti projekt za naslednje tri mesece. Po preteku novih treh mesecev mora prijavitelj ponovno oddati kratko poročilo s pomočjo istega obrazca, da se lahko dostop podaljša še za naslednje tri mesece.
 • Projekti se lahko podaljšajo največ dvakrat (posamezen projekt lahko traja največ 9 mesecev). V tem primeru mora prijavitelj oddati dve kratki vmesni poročili in eno končno poročilo.
 • Prijavitelj lahko nove projekte prijavi šele, ko odda vsa končna poročila predhodno zaključenih projektov. Ta poročila so obvezna.
Dostopnost