SLING za uporabnika

Infrastruktura SLING uporabnikom omogoča preprost, standardiziran dostop do razpršene infrastrukture za paralelno računanje in obdelavo podatkov, da lahko uporabnik uporabljajo različne kapacitete  (procesorske enote, omrežne povezave, diskovne kapacitete ipd.) številnih računalniških gruč v različnih računskih centrih v Sloveniji in v celotnem omrežju Evropske inciative za grid. Mehanizem dostopa je največkrat vmesna programska oprema grid, način overjanja osebno elektronsko potrdilo (certifikat), metoda avtorizacije pa VOMS – vendar pa hitri razvoj tehnologije pomeni, da so uporabnikom na voljo tudi drugačne možnosti.

Programski vmesniki za implementacijo nalog in delo z nalogami so standardizirani in neodvisni od implementacije v posamezni gruči. Za uporabo omrežja grid mora uporabnik svojo programsko nalogo prilagoditi za delo v gridu, kar tipično pomeni izbiro ustreznega okolja za izvajanje, da bodo naloge imele vse zahtevane sistemske knjižnice, po potrebi prevajanje programske opreme za okolje izvajanja, ter pripravo datoteke z opisom naloge (job description file), vhodnih datotek (input data) ter skripte za zagon naloge (job run script).

Z nastavitvami v opisu naloge in zagonski skripti je mogoče določati, koliko procesnih jeder (na istem računskem vozlišču ali, če računska gruča podpira nizkolatenčne povezave, na več vozliščih preko povezav s knjižnicami OpenMP ali MPI), kako bo naloga pridobila potrebne podatke in kam jih bo shranila, koliko pomnilnika sme porabljati, koliko časa sme teči ipd.

Slovensko omrežje grid podpira vmesno programsko opremo NorduGrid ARC, večina gruč pa podpira tudi vmesno programsko opremo za grid gLite. Obe različici vmesne opreme sta v veliki meri soopravilni, vendar imata do določene mere različne vmesnike in različen način delovanja. V nadaljevanju bodo vsi primeri in napotki navedeni za obe različici opreme.

Kazalo podstrani: