Slovenian National Supercomputing Network

Programiranje grafičnih procesnih enot

Na delavnici se bomo seznanili z zgradbo grafičnih procesnih enot (GPE) in njihovim programiranjem. Skozi preproste primere se bomo naučili pisati in poganjati programe na GPE, prenašati podatke med gostiteljem in GPE ter učinkovito uporabljati pomnilnik na GPE. Na koncu bomo napisali paralelni program za obdelovanje slik, ki se bo izvajal na GPE. Programirali bomo v programskem jeziku C in uporabljali ogrodje OpenCL, ki podpira GPE različnih proizvajalcev (Nvidia, AMD, Intel). Enake pristope k uporabi GPE vključujejo tudi druga ogrodja, zato se boste s pridobljenim znanjem zlahka lotili programiranja grafičnih kartic Nvidia v ogrodju CUDA ali pa programski jezik C zamenjali s kakšnim drugim.

Več informacij

Več informacij lahko poiščete na spletni strani dogodka, kjer se lahko tudi prijavite. Delavnica bo potekala prek videokonference.

No Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Reply

Accessibility