Delavnica: Osnove superračunalništva

Sreda, 20. januar 2021, 13:00 do 17:00 in četrtek, 21. januar 2021, 13:00 do 17:00

Vsa razpoložljiva mesta za udeležbo na tečaju so zapolnjena, tako da prijava ni več mogoča. Zaradi velikega zanimanja bomo tečaj ponovili enkrat spomladi. Novi termin bo objavljen na spletnem mestu SLING, prav tako vas bomo o vseh izobraževanjih v okviru Nacionalnega kompetenčnega centra HPC obveščali prek e-obvestil in družbenih omrežij Twitter, Linkedin in Facebook.

Na tečaju se bomo seznanili z zgradbo računskih gruč in programsko opremo na njih ter zagnali svoje prve naloge. Naučili se bodo razlikovati med prijavnimi vozlišči, računskimi vozlišči, ter sistemi za shranjevanje podatkov. Spoznali bodo vlogo operacijskega sistema, vmesne programske opreme Slurm in uporabniških programov. Povezali se bomo na prijavna vozlišča, prenašali datoteke na in iz superračunalnika, zaganjali naloge, s katerimi bomo obdelovali video posnetke, in spremljali izvajanje nalog.


Potek tečaja

Tečaj bomo izvedli v dveh popoldnevih. V prvem terminu se bomo spoznali s strojno in programsko opremo, v drugem terminu pa bomo superračunalnik zaposlili z obdelavo video posnetkov.


Udeleženci

Tečaj je namenjen raziskovalcem, inženirjem, študentom in drugim, ki ste spoznali, da potrebujete več računskih virov, kot vam jih ponujajo običajni računalniki.

Število prijav je omejeno na 30.


Pridobljena znanja

Po končanem tečaju boste:

  • razumeli, kako deluje superračunalnik,
  • poznali glavne elemente in njihove funkcije,
  • poznali vmesno programsko opremo SLURM,
  • razumeli programska okolja in vsebnike,
  • znali delati z datotekami in izvajati naloge,
  • pripravljati izvajalne skripte in
  • obdelovati video posnetke.

Prijava na dogodek

Za udeležbo na tečaju Osnove superračunalništva se je potrebno prijaviti. Dogodek bo potekal prek sistema Zoom – povezavo vam sporočimo naknadno.


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.