Ustanovljen forum CAF za IKT v Horizon 2020

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja Evropske komisije (tudi GD CONNECT) je ustanovil  Svetovalni forum CONNECT za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za paket Horizon 2020 (CAF). Komisija računa, da bo forum pospeševal širšo uporabo rezultatov raziskav in inovacij.  Mandat foruma bo “svetovanje o usmeritvi in iniciativah na področju komunikacijskih omrežij, račuskih sistemov, digitalne vsebine in sorodnih tehnologij”. Cilj foruma bo, da bi vzpodbudil nastanek tesneje povezane skupnosti IKT v uniji.

Forum sestavljajo strokovnjaki iz 27 držav članic, med katerimi so predstavniki raziskovalnih organizacij, akademskih institucij in industrije.

Prvo srečanje so imeli 28. 2. 2013.