Nordugrid ARC client za Mac OS X

Pojdite na spletno stran http://download.nordugrid.org/stable.html in iz nje prenesite odjemalec in ga namestite.

Priprava certifikata:

# openssl pkcs12 -in vas_signet_certifikat.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
# openssl pkcs12 -in vas_signet_certifikat.p12 -nocerts -out userkey.pem
# chmod 400 hostkey.pem
# chmod 644 hostcert.pem

Nato usercert.pem in userkey.pem postavite v mapo /Users/uporabnisko_ime/.globus

Nato uredimo CA-je ostalih grid ponudnikov, namestimo jih v /etc/grid-security/certificates

# mkdir -p /usr/local/etc/grid-security/certificates/
# cd /usr/local/etc/grid-security/
# wget -nd -r -np -l 1 –accept=tar.gz http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/tgz/
# find . -type f -name ‘*.tar.gz’ -print0 | xargs -0 -L1 -I{} — tar -xvzf {} -C /usr/local/etc/grid-security/certificates/ –strip-components 1
# rm -f robots.txt *.tar.gz

V dokument .voms/vomses dodajte vrstico:

"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si" "gen.vo.sling.si"

Dokument ./voms/vomses naj se nahaja v /etc/grid-security ali v /Applications/ARC.app/Contents/MacOSet/etc/grid-security (kjer je ARC privzeto namescen) ali /etc/vomses ali v home direktoriju pod .arc/vomses.

Generiranje proksija:

arcproxy -S gen.vo.sling.si

Posiljanje naloge:

arcsub -c jost.arnes.si -o joblist test.xrsl