Naloge SLING

SLING je osrednji organizacijski, informacijski in infrastrukturni center slovenskega omrežja za razpršeno računalništvo (grid) in superračunalništvo. SLING zastopa interese omrežja grid, partnerjev in uporabnikov na nacionalni in internacionalni ravni, koordinira delovanje partnerjev in jih podpira pri skupnih organizacijskih, tehničnih in finančnih odločitvah.

SLING je nacionalni forum za organizacijo in financiranje slovenskega omrežja grid. Skrbi za koordinacijo delovanja članov, skupno prijavljanje in izvajanje projektov, testiranje in izbor strojne in programske opreme, skupni razvoj vmesniške programske opreme grid ter upravljanje in nadzor omrežja ter ključne infrastrukture grid.

SLING zagotavlja nepristransko upravljanje nacionalnega omrežja grid in partnerjem omogoča enakovredno uporabo nacionalnega omrežja grid glede na vložene zmogljivosti in ne bo favoriziral posameznih aplikativnih področij. Nepristranskost v tem smislu pomeni, da je eden od ciljev SLING razvoj slovenskega omrežja grid v smeri, ki omogoča enakopravno uporabo zmogljivosti uporabnikom z različnih aplikativnih področij, ki imajo različne zahteve in različne načine uporabe zmogljivosti infrastrukture grid, ter skrb za optimalno izkoriščanje zmogljivosti infrastrukture.

SLING kot promotor uporabe tehnologije grid zagotavlja tehnično in organizacijsko podporo partnerjem in uporabnikom in spodbuja vzpostavitev sistemov za dokumentacijo infrastrukture in vmesniške programske opreme ter izobraževanje in usposabljanje tehničnega osebja, uporabnikov in raziskovalcev. SLING podpira uvajanje tehnologije grid v šolsko in zlasti univerzitetno okolje s podporo uporabe tehnologije grid v študijsko-raziskovalne namene in organizacijo skupnih projektov z akademskimi in univerzitetnimi organizacijami ter uvajanje tehnologije grid v industrijo.

Kot upravljavec slovenskega omrežja grid SiGNET SLING zagotavlja nadzor (monitoring) in neposredno tehnično podporo (first line of support) za vse uporabnike osrednje infrastrukture.

SLING deluje kot posrednik med slovenskimi interesnimi skupinami in organizacijami ter tujimi skupinami in organizacijami in kot zastopnik slovenskih interesentov v evropski iniciativi za grid EGI, kjer tudi sodeluje kot polnopravni parter.

SLING deluje tudi kot forum za pomoč in sodelovanje pri ustanavljanju novih virtualnih organizacij in nudi ustrezna infrastrukturna in organizacijska sredstva za upravljanje z virtualnimi organizacijami v skladu s potrebami slovenskih interesnih skupin.

 • Organizacijske naloge SLING
  • sodelovanje z uporabniki v znanosti, šolstvu in industriji za pospešen prevzem tehnologije
  • evidentiranje partnerjev, sklepanje dogovorov, pomoč in arbitraža pri sklepanju medsebojnih dogovorov
  • koordinacija partnerjev
  • povezovanje z drugimi evropskimi nacionalnimi iniciativami za grid in projekti, pomoč pri povezovanju s tujimi in nadnacionalnimi virtualnimi organizacijami ter pomoč pri sklepanju dogovorov
  • sodelovanje v Evropski iniciativi za grid EGI in koordinacija z dejavnostjo EGI vodenje osrednjih virtualnih organizacij za operativne potrebe (virtualna organizacija Ops.VO.SLING.SI) in testiranje (Gen.VO.SLING.SI)
  • koordinacija virtualnih organizacij za potrebe slovenskih organizacij
  • koordinacija razvoja in prevzema vmesniške programske opreme za grid: razvoja, standardizacije, testiranja in produkcijske namestitve
  • promocija standardizacije vmesnikov grid
  • sodelovanje pri nacionalnem in evropskem financiranju
 • Informacijske naloge SLING
  • osrednje spletne strani
  • organizacijska dokumentacija
  • tehnična dokumentacija
  • informacijski servisi
  • tehnična podpora
 • Infrastrukturne naloge SLING
  • tehnična integracija sodelujočih organizacij
  • operativno upravljanje demonstracijskega produkcijskega grida in ustrezne virtualne organizacije Ops.VO.SLING.SI za nadzor nad infrastrukturo in SiGtest za testno in demonstracijsko uporabo
  • vodenje centralnih informacijskih servisov
  • vodenje servisov za nacionalne virtualne organizacije
  • vzdrževanje infrastrukture javnih ključev za izdajanje elektronskih potrdil za uporabo v gridu (SiGNET CA)
  • vzdrževanje omrežnega dela slovenske infrastrukture grid
  • testiranje programske opreme in infrastrukture
  • integracija nacionalne infrastrukture z infrastrukturo Evropske iniciative za grid EGI