Poslanstvo SLING

Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING) je konzorcij za razvoj omrežja grid/HPC in upravljanje razpršenih računskih infrastruktur v Sloveniji. Slovensko iniciativo za nacionalni grid vodi Arnes, ki tudi zastopa Slovenijo v evropskih in svetovnih organizacijah ter v okviru iniciative uporabnikom zagotavlja osrednje nacionalne infrastrukturne storitve ter  dostop do Arnesove gruče.

Glavni cilji SLING-a so:

  • vzpostavitev trajne nacionalne infrastrukture grid z dostopom do skupnih nacionalnih in evropskih kapacitet za partnerske organizacije in uporabnike,
  • vključevanje slovenske infrastrukture v evropsko,
  • enakopravno sodelovanje v EGI, PRACE idr.,
  • zagotavljanje pomoči pri vključevanju novih partnerjev,
  • zagotavljanje organizacijske, infrastrukturne in arbitražne pomoči pri sklepanju dogovorov o sodelovanju med partnerji,
  • prenos tehnologije grid na nova aplikativna področja.