Na Arcturju prikazali kako lahko podjetja (p)ostanejo inovativnejša s pomočjo superračunalništva

Superračunalnik je napredno računalniško  orodje, ki omogoča uporabo naprednih tehnologij, med drugim umetno inteligenco, strojno učenje in analizo velepodatkov. S pomočjo tovrstnih tehnologij lahko raziskovalci in inženirji v gospodarstvu generirajo inovacije in premikajo meje mogočega.

30. novembra se je  pod okriljem partnerjev Slovenskega superračunalniškega omrežja SLING odvil hibridni dogodek Superračunalništvo za podjetja: na poti k inovacijam. Dogodek je bil primarno namenjen slovenskim podjetjem in industriji. »V okviru projekta EuroCC je bilo ustanovljenih 33 Nacionalnih kompetenčnih centrov širom Evrope. Glavni cilj Nacionalnega kompetenčnega centra SLING je spodbuditi uporabo superračunalnika kot orodja  vse od nadebudnih študentov, javne uprave pa do industrijskih uporabnikov, ter tako povečati strokovna in tehnološka znanja ter s tem dvigniti konkurenčnost v našem prostoru,« je pojasnil misijo SLING-a dr. Pavel Tomšič, asistent na Fakulteti za strojništvo UL.

Dogodek je gostilo novogoriško visokotehnološko podjetje Arctur, poznano kot eno redkih zasebnih podjetij v jugovzhodnem predelu Evrope, ki pod svojo streho gosti superračunalnik. »Če želijo podjetja (p)ostati konkurenčna v širšem Evropskem in svetovnem prostoru, morajo stremeti k razvoju in inovacijam. Superračunalnik pa je čudovito orodje, ki jim na tej poti lahko pomaga,« razlaga Tina Črnigoj Marc, projektni vodja na Arcturju. Superračunalniki podpirajo podjetja v praktično vseh sektorjih in pomagajo pri optimizaciji in razvoju produktov, storitev ali procesov. Tehnologije kot so blockchain, superračunalništvo v oblaku, umetna inteligenca, numeričlne analize izdelkov, optimizacija, strojno učenje in analiza velepodatkov, so postala učinkovita orodja, po katerih posega vse več podjetij, ker s pomočjo tovrstnih tehnologij skrajšajo dolgotrajne razvojne procese, prihranijo strošek materiala, energije in zaposlenih, produkte in storitve hitreje spravijo na tržišče, postajajo učinkovitejša, trajnostno usmerjena, predvsem pa ustvarjajo nova delovna mesta in produkte z veliko dodano vrednostjo. »Superračunalništvo se uporablja v praktično vseh sektorjih, od razvoja zdravil, elektromotorjev, letalskih kril, slušalk, pa vse do izdelave modelov napovedi naravnih nesreč, načrtovanja jedrskih in fuzijskih reaktorjev, v filmski industriji, v modni industriji za tisk oblačil, v kmetijstvu pri pridelavi zelenjave ali na področju turizma, kjer izjemno število fotografij spremenimo v čudovite, predvsem pa izjemno natančne 3D modele kulturne dediščine«, omeni le nekaj primerovuporabe tehnologij Črnigoj Marc.

Na dogodku so poleg osnov superračunalništva in predstavitev izobraževanj, ki jih brezplačno izvajajo SLING partnerji, predstavili tudi možnost dostopa do superračunalniške infrastrukture, med drugim tudi najzmogljivejšega slovenskega superračunalnika Vega. Sistem Vega, eden prvih sistemov EuroHPC JU, je postavljen na lokaciji Instituta informacijskih znanosti – IZUM v Mariboru. »HPC Vega je na voljo tudi podjetjem. Dostop je mogoče pridobiti na dva načina. Prvi je v t.i. odprtem načinu, kjer morajo biti podatki raziskav odprto dostopni in znanstveno publicirani. V tem primeru gre navadno za tesno pogodbeno sodelovanje javnih raziskovalnih ali akademskih ustanov z razvojno naravnanimi podjetji. Na ta način je možno pridobiti računske vire tako na deležu EuroHPC JU preko razpisov, kot na nacionalnem deležu sestava. Drug način dostopa je pod komercialnimi pogoji,  kjer problemi ne smejo preseči več kot 20 % razpoložljivih virov HPC Vega. Pod takimi pogoji že deluje podjetje iz Hrvaške, pričakujemo pa, da se nam bo pridružilo še nekaj domačih podjetij, ki potrebujejo nekoliko več računskih virov,« pojasni Dejan Valh, vodja sektorja Sistemska podpora na IZUM-u

Industrija 4.0: raziskave, razvoj in inovacije

Dogodek je predstavil v slovenskem prostoru manjkajočo svežino uporabnega znanja na področju implementacije superračunalništva v industriji. Predstavniki slovenskega podjetja AFormX  in hrvaških podjetij Mikrotvornica ter In Silico so predstavili konkretne primere implementacije in prednosti uporabe tehnologije. Deljenje znanja in izkušenj je izjemnega pomena, saj se na tak način podjetja lažje odločijo za uporabo superračunalnika. »V prihodnosti planiramo dodatno nadgraditi mednarodne povezave ter zapolniti področja, ki nam predstavljajo škrbine v naboru znanj. Naše mednarodne povezave in prenos znanja lahko izkoristijo tudi predstavniki domače industrije za nadgradnjo svojega ekspertnega znanja ter sklepanje novih poznanstev s podjetji v Evropskem prostoru,« še dodaja Tomšič.  

Dogodek se je zaključil z vodenim ogledom superračunalnika Arctur-2. Udeleženci dogodka so si lahko v živo ogledali računalniško infrastrukturo, ki jim lahko pomaga nasloviti prihajajoče poslovne izzive.

Dobra udeležba na dogodku in številna vprašanja so pokazala, da so tovrstni dogodki v Sloveniji potrebni in zelo dobrodošli. Slovensko gospodarstvo se dandanes že lahko postavlja ob bok najnaprednejšim, a moramo stremeti k stalnemu večanju konkurenčnosti. Konkurenčnost namreč spodbuja napredek, napredek pa služi vsem, saj lahko  vodi k boljšim življenjskim pogojem in lepši prihodnosti.