Kje se lahko overim?

Kje se lahko overim za pridobitev digitalnega potrdila SiGNET?

LJUBLJANA

IJS
jamova 39, Ljubljana
dr. Jan Jona Javoršek
T: 01/477-3668
E: jona.javorsek at ijs.si

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113, Ljubljana
prof. dr. Uroš Lotrič
T: 01/477-3668
E: uros.lotric at fri.uni-lj.si

NOVO MESTO

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE
Ljubljanska cesta 31a, Novo Mesto
Jani Pogačar
E: jani.pogacar at fis.unm.si

MARIBOR

RAČUNALNIŠKI CENTER UM
Slomškov trg 15, Maribor
dr. Izidor Golob (vodja RCUM, pomočnik glavnega tajnika UM)
T: 02/23 55 303
E: izidor.golob at um.si

IZUM, Institut informacijskih znanosti Maribor
Dejan Valh (vodja sektorja sistemske podpora)
E: dejan.valh at izum.si