Fakulteta za računalništvo in informatiko je sodelovala pri prenovah in zasnovi novih vmesnikov za orodje Stan

Stan je orodje za Bayesovo sklepanje, ki ga uporablja desettisoče statistikov in domenskih ekspertov v akademskem svetu in industriji. Uporablja se za analizo podatkov na področjih kot so zdravstvo, zavarovalništvo, finance, šport in oglaševanje. Jedro orodja predstavljata verjetnostni programski jezik Stan, s katerim uporabniki opišejo statistični model, ter matematična knjižnica Stan Math, ki orodju omogoča izvajanje avtomatskega odvajanja.

V zadnjih štirih letih k razvoju tega orodja pomembno prispeva ekipa raziskovalcev s Fakultete za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani (FRI). Slovenska ekipa je vodila prenovo matematične knjižnice, da ta zdaj podpira avtomatsko odvajanje na grafičnih procesnih enotah brez večjih posegov v modele uporabnika. Prav tako sodelujejo pri razvoju novih specializiranih funkcij, ki omogočajo učinkovito izrabo večjedrnih centralnih procesnih enot. Prispevki na obeh področjih so omogočili uporabnikom, da njihove modele izvajajo do 60-krat hitreje, rezultati njihov analiz pa so tako na voljo v nekaj urah namesto dneh.

Ekipa s FRI je sodelovala pri prenovah in zasnovi novih vmesnikov CmdStanR in CmdStanPy, ki omogočajo lažjo uporabo orodja Stan z večjimi vhodnimi podatki na GPE ter na superračunalnikih. Omenjeno delo je finančno podprl ARRS, NVIDIA, Amazon ter NumFOCUS.