Seminar: Uvod v fiziko plazme, fuzijo, fuzijske reaktorje. Simulacija plazme v fuzijskih reaktorjih. PIC kode na HPC (inštaliranje, submitanje job-ov in delo s PIC kodo)

Četrtek, 14. januar 2021, 14:00 do 16:00
Tema seminarja bo uvod v fiziko plazme, fuzijo in fuzijske reaktorje ter matematične modele opisa plazme. Na tem seminarju bodo kot glavno orodje za opis plazme uporabljene kinetične kode – delci v celici (PIC). Predstavljeno bo tudi, kako jih uporabljati na HPC.

Analiza plazme v fuzijskih reaktorjih je ena najpomembnejših tem v fuziji. Obstajata dva modela za analizo plazme: prvi je kinetični, drugi pa tekočinski. Na tem seminarju bo predstavljen predvsem kinetični model. Glavna orodja za kinetično modeliranje so kode delcev v celicah (PIC). Zaradi njihove zapletenosti je treba uporabiti HPC. PIC so kode, ki simulirajo resnično plazmo in lahko pridobijo realne parametre plazme, ki se bodo v prihodnosti uporabljali pri drugih analizah. Na tem seminarju bo najprej predstavljen uvod v fiziko plazme in fuzijo, nato pa bodo prikazani različni algoritmi kod PIC. Na koncu bo razložena uporaba HPC s PIC kodami, kako simulirati plazmo in kako pridobiti te plazemske profile in parametre. Glavni namen seminarja je demonstracija, kako HPC pomaga pri simulacijah kompleksne plazme.


Organizator

Seminar je dogodek EuroHPC. Organizira ga laboratorij LECAD na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.


Udeleženci

Seminar je namenjen predvsem za študente in raziskovalce.


Predavatelj

Ivona Vasileska je doktorski študent jedrske tehnike. Njeno raziskovalno področje je analiza kinetičnih in fluidnih modelov plazme v različnih fuzijskih rektorjih. Na tej temi Ivona dela več kot 4 leta in ima 12 znanstvenih člankov. V raziskovalnem delu ima bogate izkušnje z uporabo HPC in trenutno dela na projektu PRACE.


Prijava in povezava do dogodka


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.