Vmesna programska oprema grid gLite

Namestitev vmesne programske opreme grid gLite je nekoliko zahtevnejša. Priporočljiv pristop je, da uporabnik pridobi uporabniško ime na sistemu, kjer je administrator namestil ustrezna orodja (gLite User Interface).

Postopek namestitev osebnega elektronskega potrdila in priprave posredniškega potrdila je identičen kakor pri vmesni programski opremi NorduGrid ARC.

Identična testna naloga v formatu za gLite, v datoteki z imenom test.jdl:

  Executable = "/usr/bin/env";
  StdOutput = "std.out";
  StdError = "std.err";
  OutputSandbox = {"std.out","std.err"};

Z naslednjim ukazom lahko predamo nalogo sistemu gLite:

  glite-wms-job-submit -a test.jdl

V primeru uspešne predaje naloge bo ukaz vrni ID naloge.

Ekvivalentni ukazi za spremljanje status in kopiranje izhodnih datotek:

  glite-wms-job-status <jobID>

  glite-wms-job-status --all

  glite-wms-job-output <jobID>

Podrobna uporabniška navodila: gLite User Guide.