ARC Client CentOS 6

Namestitev ARC Client iz repozitorija in izvedba testne naloge za CentOS 6.
Paketi za CentOS so na voljo v repozitoriju EPEL.

rpm -ivh http://ftp.uni-kl.de/pub/linux/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Namestimo potrebne pakete.

yum install nordugrid-arc-client nordugrid-arc-plugins-globus wget

Namestimo še metapaket, ki vsebuje zaupanja vredne CA-je. Paket najdemo v repozirotriju EGI-trustanchors.

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/EGI-trustanchors.repo
yum install ca-policy-egi-core

Na svojem domačem direktoriju ustvarimo mapo .arc, ki je privzeta mapa za certifikate in druge podatke.

mkdir ~/.arc

Svoj grid certifikat najprej pretvorimo v zahtevan format, nato ga z ustreznimi pravicami premaknemo v mapo .arc .

openssl pkcs12 -in usercert.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
openssl pkcs12 -in usercert.p12 -nocerts -out userkey.pem
chmod 400 userkey.pem
chmod 644 usercert.pem
mv userkey.pem ~/.arc/
mv usercert.pem ~/.arc/

Ustvarimo še potrebne podatke za dostop do VOMS strežnika za npr. VO gen.vo.sling.si . Potrebujemo datoteki ~/.arc/vomsdir/voms.sling.si.lsc in ~/.arc/vomses .

cd ~/.arc
mkdir vomsdir
echo -e "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si\n/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA" > vomsdir/voms.sling.si.lsc
echo -e '"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"' > vomses

#vsebina je torej naslednja:
cat ~/.arc/vomsdir/voms.sling.si.lsc
/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si
/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA

cat ~/.arc/vomses
"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si""gen.vo.sling.si"

Ustvarimo proxy certifikat.

arcproxy -S gen.vo.sling.si
Your identity: /C=SI/O=SiGNET/O=ARNES/CN=Ime Priimek
Contacting VOMS server (named gen.vo.sling.si): voms.sling.si on port: 15001
Proxy generation succeeded
Your proxy is valid until: 2014-04-24 01:03:10

V gručo pošljemo testno nalogo.

vi test.xrsl
&
(executable = /usr/bin/env)
(jobname = "test")
(stdout=test.log)
(join=yes)
(gridtime=1000)
(gmlog=log)
(memory=2000)

arcsub -c jost.arnes.si -S org.nordugrid.gridftpjob -o joblist.xml test.xrsl -d DEBUG
...
Job submitted with jobid: gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m

Preverimo stanje naših nalog na gruči.

arcstat -c jost.arnes.si

Ko je stanje FINISHED, lahko prenesemo rezultate.

arcget gsiftp://jost.arnes.si:2811/jobs/4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m
Results stored at: 4fQLDmY3BxjnmmR0Xox1SiGmABFKDmABFKDmvxHKDmABFKDmiPhU9m
Jobs processed: 1, successfully retrieved: 1, successfully cleaned: 1

ali
arcget -a (za vse končane naloge)

ali
arcget -i joblist.xml (za vse naloge v seznamu nalog)