NorduGrid ARC Client Windows

Pojdite na spletno stran NorduGrid ARC Client download in iz nje prenesite odjemalec ter ga namestite.
Priprava certifikata (na Linuxu):

openssl pkcs12 -in vas_signet_certifikat.p12 -clcerts -nokeys -out usercert.pem
openssl pkcs12 -in vas_signet_certifikat.p12 -nocerts -nodes -out userkey.pem
chmod 400 hostkey.pem
chmod 644 hostcert.pem

Nato usercert.pem in userkey.pem postavite v mapo /Users/uporabnisko_ime/.globus .
V C:\Program Files\NorduGridArc\etc\grid-security\vomses dodajte vrstico:

"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001" "/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si" "gen.vo.sling.si"

Nastavitev spremenljivk:
Control panel->System->Advanced->Environment variables->System variables

X509_USER_CERT
(to je: C:\Documents and Settings\uporabnisko_ime\.globus\usercert.pem)
X509_USER_KEY 
(to je: C:\Documents and Settings\uporabnisko_ime\.globus\userkey.pem)
X509_CERT_DIR
(to je C:\Program Files\NorduGridArc\etc\grid-security\certificates)

Generiranje proxyja:

arcproxy -S gen.vo.sling.si

Lahko navedete tudi direktno pot (v primeru tezav):

arcproxy -T C:\Program Files\NorduGridArc\etc\grid-security\certificates -K C:\Documents and Settings\uporabnisko_ime\.globus\userkey.pem -C C:\Documents and Settings\uporabnisko_ime\.globus\usercert.pem -V C:\Program Files\NorduGridArc\etc\grid-security\vomses

Pošiljanje naloge:

arcsub -c jost.arnes.si -o joblist test.xrsl