NorduGrid ARC Client OS X Mavericks

Najprej namesti homebrew:
# ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.github.com/Homebrew/homebrew/go/install)”

Ko je homebrew enkrat operativen, lahko namestimo nordugrid-arc paket.
# brew install nordugrid-arc

Po zakljuceni namestitvi ARC-a je potrebno uredit stvari za pravilno delovanje:

a ) uporabniski certifikati
# mkdir ~/.globus/
# openssl pkcs12 -in user_cert_signet.p12 -clcerts -nokeys -out ~/.globus/usercert.pem
# openssl pkcs12 -in user_cert_signet.p12 -nocerts -out ~/.globus/userkey.pem
# chmod 400 ~/.globus/userkey.pem
# chmod 644 ~/.globus/usercert.pem

b) CA certifikati od ostalih grid ponudnikov
# mkdir -p /usr/local/etc/grid-security/certificates/
# cd /usr/local/etc/grid-security/
# wget -nd -r -np -l 1 –accept=tar.gz http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/tgz/
# find . -type f -name ‘*.tar.gz’ -print0 | xargs -0 -L1 -I{} — tar -xvzf {} -C /usr/local/etc/grid-security/certificates/ –strip-components 1
# rm -f robots.txt *.tar.gz

c) nastavitve VOMS
# cd ~/.arc
# mkdir vomsdir
# echo -e “/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si\n/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA” > vomsdir/voms.sling.si.lsc
# echo -e ‘”gen.vo.sling.si” “voms.sling.si” “15001” “/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si””gen.vo.sling.si”‘ > vomses

Ko imamo to urejeno, lahko preverimo pognat nek osnoven job (enako kot za Linux)…