EMI3-UI

Namestimo Scientific Linux 6.5 (minimal install).

Uredimo sinhronizacijo časa z ntp:
yum install ntp

vi /etc/ntp.conf
server ntp1.arnes.si
server ntp2.arnes.si

chkconfig ntpd on
service ntpd start

Konfiguracija uporabniškega vmesnika zavisi od FQDN, zato dodajte ime strežnika tudi v /etc/hosts

Sledi nameščanje programske opreme. Najprej uredimo repozitorije.
yum -y install epel-release
yum install yum-priorities yum-protectbase

Najprej namestimo repozitorije EMi:

cd /etc/yum.repos.d
rpm --import http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/RPM-GPG-KEY-emi
wget http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/repos/sl6/emi3-base.repo
wget http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/repos/sl6/emi3-contribs.repo
wget http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/repos/sl6/emi3-third-party.repo
wget http://emisoft.web.cern.ch/emisoft/dist/EMI/3/repos/sl6/emi3-updates.repo

Nato še repozitorij s CA-ji:
wget http://repository.egi.eu/sw/production/cas/1/current/repo-files/EGI-trustanchors.repo

Namestimo EMI-UI:
yum install --disablerepo=sl6x c-ares
yum -y install ca-policy-egi-core #namescanje certifikatov
yum -y install yum install emi-ui
yum -y openldap-clients glite-lb-client-progs perl-dpm perl-lfc dpm-devel lfc-devel dcap... #v primeru uporabe SE

Pripravimo konfiguracijo (v našem primeru bodo konfiguracijske datoteke v /opt/glite/yaim/etc)
cp -r /opt/glite/yaim/examples/siteinfo/ /opt/glite/yaim/etc/
cd /opt/glite/yaim/etc

vim site-info.def

SITE_NAME=ARNES
WMS_HOST=wms2.arnes.si
MON_HOST=kser.arnes.si
PX_HOST=wms2.ijs.si
BDII_HOST=bdii.sling.si
SITE_BDII_HOST=kser.arnes.si


##############################
# VO configuration variables #
##############################
VOS="gen.vo.sling.si"
QUEUES="all"

#GRIDGEN
VO_GEN_QUEUES="all"
VO_GEN_VO_SLING_SI_SW_DIR=$VO_SW_DIR/gridgen
VO_GEN_VO_SLING_SI_VOMS_SERVERS="vomss://voms.sling.si:8443/voms/gen.vo.sling.si"
VO_GEN_VO_SLING_SI_VOMSES='"gen.vo.sling.si" "voms.sling.si" "15001"\
"/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si" "gen.vo.sling.si"'
#VO_GEN_VO_SLING_SI_VOMS_CA_DN="/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si"
VO_GEN_VO_SLING_SI_VOMS_CA_DN="/C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA"

Preverimo, če je sintaksa konfiguracije pravilna:
/opt/glite/yaim/bin/yaim -v -s \
/opt/glite/yaim/etc/siteinfo/site-info.def -n UI

Če napak ni, potem zaženemo yaim (ta bo na podlagi vnešenih podatkov v site-info.def popravil konfiguracijske datoteke na strežniku):
/opt/glite/yaim/bin/yaim -c -s \
/opt/glite/yaim/etc/siteinfo/site-info.def -n UI

Po uspešni izvedbi preizkusimo delovanje vmesnika:
# voms-proxy-init --voms gen.vo.sling.si
Contacting voms.sling.si:15001 [/C=SI/O=SiGNET/O=SLING/CN=voms.sling.si] \
"gen.vo.sling.si"...
Remote VOMS server contacted succesfully.

Created proxy in /tmp/x509up_u0.

Your proxy is valid until Thu Jun 26 20:11:25 CEST 2014