TF2013: Madrid 16.-20. september

TF2013 in Madrid

Letošnji Tehnični Forum EGI  (EGI Technical Forum 2013) bo v Madridu od 16. do 20. septembra 2013 gostil IBERGRID, partnerstvo španske in portugalske iniciative za grid, ki v okviru EGI predstavlja celotni iberski polotok.

Tehnični forum je največje srečanje na temo razvoja in nove tehnolgije razpršenih računskih tehnologij v Evropi, hkrati pa bo v okviru srećanja potekal tudi Forum Open Grid

Tema

EGI je vzpostavil odprto infrastrukturo za računsko obdelavo podatkov, zgrajeno kot federacija  nacionalnih podatkovih omrežij in centrov po Evropi in svetu. Tehnični forum se bo posvečal strateškim ciljem EGI v obdobju do leta 2020, ki so:

  • podpora raziskovalnim skupnostim in pomoč pri razreševanju posameznih težav z inovativnimi tehnologijami
  • prehod federacija za akademsko računanje v oblaku v uporabo s pomočjo intergracije z obstoječo vrhunsko tehnologijo grid
  • vzpostavitev skupnosti izvedencev za razpršeno računsko infrastrukturo, ki bo omogočala Create a community of experts that use, operate, manage, develop, support and provide outreach
  • zagotavljanje hitrega razvoja in širitve z uspešnim organizacijskim, finančnim in tehničnim upravljanjem infrastrukture in ekosistema omrežja EGI

Uporabniki in predstavniki članskih organizacij vljudno vabljeni.

Podatki o programu srečanja in prosojnice so na voljo v agendi TF2013 v sistemu Indico.

O posameznih novicah s foruma bomo poročali neposredno na strani SLING.