Sporazum za superračunalniško sodelovanje z Italijo

Slovenija in Italija sta podpisali meddržani sporazum za sodelovanje na področju superračunalništva in velepodatkov. Sporazum temelji na obstoječem sporazumu o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Italijo, ki že vse od leta 1998 omogoča skupne projekte in spodbuja sodelovanje, ter na lanskem sporazumu o sodelovanju med konzorcijem SLING in italijansko Societa Big Data. Omogočal bo skupno nastopanje in spodbujal sodelovanje v okviru vzpostavljanja skupnih evropskih infrastruktur, med drugim tudi superračunaliških sistemov in omrežij, kakršne promovira EuroHPC.

Sporazum predvideva različne oblike sodelovanja, med drugim skupno uporabo infrastrukture, vzpostavitev partnerstev za razvoj tehnologije in infrastrukture, skupne razvojno-raziskovalne projekte in razpise, podporo raziskovalnim skupinam s skupnimi ciljni in projekti, povečevanje razpoložljivih kapacitet s skupnim vlaganjem in skupnim iskanjem virov ter skupne dejavnosti na področju izobraževanja, razvoja in raziskav.

Povezave: