Profesor Peter Jenni v Ljubljani: predavanje na IJS

V torek, 14. januarja 2014, bo ob 18. uri v Peterlinovem paviljonu pri Institutu “Jožef Stefan” (Jadranska) slavnostno poljudno predavanje dologoletnega vodje eksperimenta prof. Petra Jennija The long journey to Higgs boson and beyond at the LHC. Skupina ATLAS ima pomembno vlogo pri raziskavah Higgsovega bozona in tako tudi pri Nobelovi nagradi za fiziko za leto 2013.

VABLJENI!