TF2013: e-Infrastrukture v obdobju do 2020

Predstavnik Evropske komisije L. C. Busquets Pérez je jasno povedal,

Prosojnice

Prosojnice

da je komisija v recesijskih razmerah simplificirala in restrukturiala Obzorje 2020, paket financiranja znastveno-raziskovalnih projektov infrastruktur EC, da bi uvejavila preprostejši in učinkovitejši način za promocijo inovacije, hitrega razvoja in mednarodnega (zunajevropskega) sodelovanja.

Obzorje 2020

Obzorje 2020

To pa pomeni, da je prav financiranje znanstveno-raziskovanih e-Infrastruktur eno od področij, ki bo dobilo v novem paketu kljub recesiji še večji reženj kakor v paketu FP7, prišlo pa bo do zgoščevanja (manj bolje financiranih projektov).

Projekti H2020

Projekti H2020

Podatki, računska kapaciteta in omrežje so namreč tri ključne komponente razvoja virtualnih raziskovalnih skupnosti, ki so postale motor razvoja evropskega skupnega raziskovalnega prostora. Vzpostavili smo v svetovnem merilu vrhunske infrastrukture, ki jih moramo obnavljati, prenavljati in razvijati, kajti cilj e-Infrastruktur za Horizon 2020 je v območju exa-skalabilnosti.

EGI nadaljuje z razvojem vmesne programske opreme in hkrati na te izzive odgovarja s projektom Federated cloud in drugimi projekti integracije obstoječe infrastrukture s tehnologijami infrastrukture kot storitve, projekti vključevanja raziskovalnih skupnosti ter povečano soopravilnosti s centri HPC, HTC in zasebnimi oblaki. To pomeni, da nove in uveljavljene tehnologije skupaj nastopajo v enotni, učinkoviti infrastrukturi.

Zadnji problematični člen za prihodnost evropske e-Infrastrukture je torej nacionalno financiranje držav partneric. Zaradi recesije so države okrnile financiranje raziskovalnega osebja in opreme, kar je omejilo vzpostavljanje nacionalnih centrov in otežilo vključevanje  v mednarodne projekte ter črpanje evropskih sredstev. Centri so tako primorani vzpostavljati lastno neodvisno infrastrukturov, kar prinese celo višje stroške. V okviru paketa Obzorje 2020 zato lahko pričakujemo, da bo s pomočjo povratnih informacij nacionalno financiranje ponovno spodbudilo sodelovanje v evropskih znanstveno-raziskovalnih e-Infrastrukturah.