Seminar: Paralelizacija dinamičnega programiranja z uporabo konvergence ranga v tropskih polkolobarjih

Četrtek, 28. januar 2021, 14:00 do 15:00
Na predavanju bo predstavljena zanimiva paralelizacija algoritma za reševanje problemov dinamičnega programiranja, ki jo je razvila skupina raziskovalcev z University of Illinois at Urbana Campaign in Microsoft Researcha. Drugače kot mnoge druge metode paralelizacije se ta ne osredotoči na razbitje algoritma na razmeroma neodvisne izračune in na pravilno porazdelitvi podatkov, da se zmanjša potrebno komunikacijo. Nova metoda se osredotoči na spremembo izračuna, pri čemer uporabi lastnosti osnovnih operacij, ki veljajo v tropskih polkolobarjih. Sprememba omogoči dodatno paralelizacijo, pri kateri je mogoče istočasno izvesti medsebojno odvisne dele izračuna. Paralelizacija in pospešitev izračuna sta odvisna od konvergence ranga matrik, ki nastopajo med izračunom. Pristop deluje dobro za številne optimizacijske probleme, ki se jih rešuje z dinamičnim programiranjem, a kot bomo videli, obstajajo tudi primeri, kjer pristop odpove.

Dogodek bo potekal prek sistema Zoom na povezavi https://uni-lj-si.zoom.us/j/97427737697?pwd=eS9Zd3pZaEVmU243cDNMNXIvblcxQT09.


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.