Omrežje SLING vključuje nove računske centre

Skozi poletje 2013 so se omrežju SLING pridružili novi člani. Vsi so obstoječi, močni računski centri s svojimi uporabniki, ki so vajeni uporabe gruč, tako da prinašajo skupnosti uporabnikov SLING tudi več znanja in tehničnih izkušenj.

Gruča Atos – z njo upravljajo v sodelovanju raziskovalci Odseka za teoretsko fiziko Instituta “Jožef Stefan” in Nanocenter  – že več kakor leto dni uporablja Nordugrid ARC, lokalni upravitelj gruč SLURM pa so v Sloveniji testirali in povezali z opremo ARC prvi, tako da so v resnici že nekaj časa dragoceni sodelavci. Gruča Atos je vključena v omrežje SLING, vključevanje v EGI pa poteka. Z več kakor 1400 jedri in podporo za MPI (nizkolatenčno omrežje Infiniband) so dragocen nov član omrežja SLING.

Gruča CiPKeBiP je prav tako doma na Institutu “Jožef Stefan” in jo skupaj uporabljata center odličnosti CiPKeBiP in Odsek za tehnologije znanje IJS. Uporabniki so osvojili metode grida že na testni gruči Arnes, zaradi interdisciplinarne narave dela pa je nanje mogoče računati tudi za prihodnja sodelovanja.

Ponovno je dosegljiva gruča UNG Univerze v Novi Gorici, ki deluje v okviru Laboratorija za astrofiziko osnovnih delcev.

Pogovori in tehnična izpeljava pa potekajo s še z nekaj računskimi centri, tako da v jeseni pričakujemo okrepitev skupnosti in infrastrukture omrežja SLING