Konferenca Nordugrid – 3. del

Zadnji dan konference Nordugrid je bil namenjen predvsem začrtanju smernic razvoja v prihodnosti. Na kratko povzemamo odločitve:

  • Torque kot upravljavec gruče in Maui kot razporejevalnik opravil nista več podprta, njun razvoj so ustavili, zato imata precej varnostnih lukenj (po priporočilih EGI CSIRT se njegova uporaba odsvetuje, čeprav nekaj posodobitev še vedno opravlja Nikhef), zato bo tudi podpora v ARC-u ukinjena (verjetno še ne z naslednjim izidom).
  • Upravljavec gruče LSF je kupil IBM in je odslej komercialen produkt. Tudi zanj se podpora ukinja.
  • Gridftp se ukinja, nadomešča ga vmesnik emies. V naslednji izdaji vmesne programske opreme bo sicer še deloval, vendar le za čas prehoda na nov vmesnik.
  • Podpora za stare odjemalce ARC je ukinjena, niti se ne bo več preizkušalo, če stari odjemalci delujejo z novimi različicami računskih vozlišč. Uporabniki morajo tako redno posodabljati svojo programsko opremo.
  • Ukinja se tudi podpora za jezik JDL, podprta ostajata JDSL in XRSL, vendar tudi JDSL ne bo več dolgo podprt. Uporabnikom in skrbnikom gruč tako priporočajo uporabo jezika XRSL.

Smer razvoja bo potekala v smeri razširitve uporabe vmesne programske opreme za oblak. O načinih implementacije je bilo več debat, vendar zaenkrat zakjučkov še ni.