Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani (UL), ustanovljena 1919, je najstarejša, največja in mednarodno najbolje uvrščena univerza v Sloveniji in spada med 500 najboljših univerz po lestvici ARWU Shanghai. Univerza ima 23 fakultet, tri umetniške akademije in tri pridružene člane.

UL je po številu študentov ena največjih visokošolskih ustanov v Evropi z nekaj manj kot 40.000 študenti. Zajema vsa področja ISCED v programih prve in druge stopnje študija in je v ospredju nekaterih novih tehnoloških in raziskovalnih dosežkov kot na primer kognitivne znanosti, umetne inteligence, nanotehnologije, okoljske vede in biomedicine. Z letnim proračunom približno 360 milijonov evrov, UL zaposluje približno 6.200 ljudi, od tega več kot 3.500 akademskega osebja. UL je bila leta 2019 vključena v 529 evropskih projektov in 132 dolgoročnih raziskovalnih programov.

Članice Univerze v Ljubljani, ki sodelujejo v projektu EuroCC pod koordinacijo konzorcija SLING, so Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za matematiko in fiziko. V okviru projekta je UL vključena v šest od sedmih nalog in je odgovorna za koordinacijo izobraževanja in razvoja znanj.