Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Arnes je javni zavod, ki zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture. Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Svojim uporabnikom nudi enake storitve kot nacionalne akademske mreže iz drugih držav, s katerimi sodeluje v projektih Evropske komisije pri testiranju, razvoju rešitev in vpeljavi novih internetnih protokolov in storitev.

Arnes je v letu 2009 prevzel vlogo koordinatorja pri vzpostavitvi in vodenju Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING, ki je član Evropske iniciative za grid – EGI.

Arnesova računska gruča ima vlogo nacionalne testne gruče in je na voljo za vsa raziskovalna področja, predvsem pa je namenjena preizkušanju uporabe tehnologije HPC na posameznih področjih, preizkušanju organizacij, ki bi želele vzpostaviti lastno infrastrukturo in se vključiti v SLING ter učenju sistemskih upraviteljev in uporabnikov, ki bodo tako lahko osvojili tehnologijo HPC ter jo prenesli na svoja specifična raziskovalna področja.

V projektu Arnes poleg vodenja EuroCC@SLING in priprave komunikacijskega načrta skrbi za nudenje osnovne uporabniške podpore.