EGICF 2014: EGI Federated cloud

Predstavili so status projekta Federated Cloud, ki poteka v okviru EGI-ja in v katerega so vključeni številni ponudniki zasebnih oblakov. Trenutno je vključenih 12 držav, npr. Češka, Nemčija, Grčija, Italija, Velika Britanija, Španija, Švedska in druge.

Cloud1_210W210H

Osnovni principi za delovanje tega Oblaka so:

  • odprti standardi (OCCI, CDMI ipd) – standardizirani federativni vmesniki,
  • integracija oblačnih kapacitet v obstoječo infrastrukturo,
  • implementacija različnih oblačnih tehnologij v enoten sistem,
  • podpora večjemu številu različnih raziskovalnih disciplin.

Za informacijske poizvedbe so uporabili GLUE2, za prijavo AAI in VOMS, za nadzor SAM Nagios, za uporabniški vmesnik in upravljanje oblačnih virov OCCI, za prenos podatkov CDMI in za popis porabe Apel UR. Na Portalu za pregled porabe že lahko spremljamo porabo oblačnih kapacitet in podrobnejšo statistiko.

Podprto je vedno več aplikacij, ki jih uporabniki lahko zaženejo. Za lažji pregled so naredili tudi katalog vseh aplikacij, ki so podprte.

V prihodnosti bodo vpeljali tudi poslovni model pay-for-use, zato se marsikateri uporabnik sprašuje, kaj je prednost takega oblaka v primerjavi z javnimi. Člani delovne skupine poudarjajo prilagodljivost akademskim okoljem in varnost.

Oblačne vire lahko ponudnik registrira v GOCDB, kmalu pa bodo dosegljivi tudi preko vmesnika e-Grant, kjer bo lahko uporabnik podal zahtevo po želenih virih in jih tudi dobil, če bo do njih upravičen.